جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ11/9/74 شماره دادنامه168 کلاسه پرونده74/24
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای حسین اربابی بیدگلی.
طرف شکایت . وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته . لغو بخشنامه 23/3/1/8693 – 3/6/72 .
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند وزارت کشور دستور عدم اجرای دستورالعمل شماره 1610/1- 16/4/72 وزارت مسکن و شهرسازی را طی نامه شماره 32/3/17098 –2/10/72 به استانداری ها صادر نموده است بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و موجب تضییع حقوق اینجانب شده است.
مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/3981- 28/5/74 اعلام داشته اند: اجرای دستورالعمل مورد ادعای شاکی به دلیل داشتن نواقص و تعارضاتی با مدلول پاره ای از قوانین ازجمله لایحه حفظ وگسترش فضای سبز… و سایر معیارها و ضوابط شهرسازی در ابتدای صدور مورد اعتراض واقع و بگونه ای که سوابق امر و روند مکاتبات معلوم می سازد عملا مورد استفاده واقع نشده و با تمهیدات و تلاشی که بعمل آمده نهایتاً دستورالعمل تهیه شده قبلی بصورت متن فعلی ابلاغی اصلاح گردیده از این جهت متقاضیان تفکیک افراز و… باغات می توانند براساس دستور العمل قانونی فعلی نسبت بخواسته خود اقدام و عمل نمایند و چون موضوع شکایت نامبرده در حال حاضر مرتفع گردیده لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
قطع نظر از اینکه بشرح نامه شماره 61/3981 - 28/5/74 وزارت کشور موضوع نامه مورد شکایت منتفی شده است اصولا اینکه موضوع اعتراض نسبت به بخشنامه معترض عنه قبلا در هیات عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رای شماره 138 –13/8/74 گردیده است لذا رسیدگی و اظهار نظر مجدد نسبت به موضوع موقعیت قانونی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
--------------------------------------
شماره : 23/3/1/8693 – 3/6/72

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
برادر گرامی جناب آقای مهدی کازرونی
وزیر محترم مسکن و شهرسازی
سلام علیکم
بازگشت به نامه شماره 1723/1 مورخ 16/4/72 منضم به دستورالعمل شماره 1610/1 – 16/2/74 در ارتباط با نامه 14 قانون زمین شهری در شرع شرایط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری افراز تقسیم و تفکیک باغات را با آیش نظر جنابعالی را به موارد زیر مبذول می نماید.
؟؟ موضوع باغات حاشیه ای مطرح گردیده و از آنجا که (کلمه حاشیه) قابلیت تغییر در سطح را خواهد داشت و در سطر چهارم صفحه اول دستورالعمل تهیه شده مدیران کل امارات مسکن و شهرسازی مرجع تشخیص موارد و اجرای دستورالعمل تعیین گردیده است قطعاً درارتباط با تعیین موقعیت باغات حاشیه ای نیز نظر ایشان عضویت داشت که بطرفین ترتیب نظر مراجع ذیصلاح از جمله ؟؟ نادیده گرفته شده است.
2 _ با توجه به اهمیت حفظ فضای سبز و باغات بنظر می رسد در ارتباط با سطح اشتغال باغات مخصوصاً در رابطه باید لازم است تا در دستورالعمل ارسالی اصلاحات انجام گیرد.
3 _ با توجه موارد متذکر در فوق ؟؟ مسئله دستورالعمل ارسالی موضوع موارد عنوان شده تفصیل بند 2 این دستورالعمل می باشد که بدین ترتیب در صورتی که مالکین 60% از سطح باغات خود را واگذار می نماید در 40% بقیه آن خواهند توانست برابر ضوابط منطقه بعدی مسکونی (موضوع مصوبه 14/2/74 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ) احداث بنا نموده و لذا از یک باغ 40% آن به واحدهای مسکونی و 60% واگذار شده به خدمات عمومی تسهیل خواهد شد که قبول خواهید فرمود از باغات موجود در سطح شهرها چیزی باقی نخواهد ماند.
با توجه به موارد فوق ابلاغ دستورالعمل ارسالی به مبادی ذیربط قبل از اصلاحات لازم به نظر این وزارتخانه بصلاح نبوده خواهشمند است دستور فرمائید موارد مذکور در جلسات مشترک مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
وزیر کشور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
168
تاریخ تصویب :
1374/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :