جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ9/7/73 شماره دادنامه75 کلاسه پرونده73/22
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای باقر زراندار باقری.
طرف شکایت . شهرداری منطقه 5 تبریز.
موضوع شکایت و خواسته . ابطال مصوبه مورخ 24/3/62 کمیسیون ماده پنج شهرداری منطقه پنج تبریز .
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی نسبت به مصوبه مورخ 24/3/62 مبنی بر قرار گرفتن یک باب مغازه پلاک شماره 128 واقع در بخش هفت تبریز در طرح پارکینگ معترض بوده و درخواست ابطال آنرا نموده اند.
شهردار تبریز در پاسخ بشکایت اعلام داشته اند
1. بجهت عدم توجه شکایت و دعوی به شهرداری تبریز طرف دعوی قرار دادن شهرداری تبریز بجای کمیسیون ماده 5 خلاف قانون است
2 . با فروش ملک و دریافت کل ثمن شاکی ذینفع درملک مزبور محسوب نمی شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
بموجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به نظامات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام شرع و یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیار قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان می باشد که چون تقاضای شاکی متضمن مراتب فوق الذکر نیست و به کیفیت عنوان شده با ضوابط مقرر در ماده مذکور انطباقی ندارد لذا موضوع قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
75
تاریخ تصویب :
1373/07/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :