جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ1/8/72 شماره دادنامه139 کلاسه پرونده72/49
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .احمد یزدانی و غیره .
موضوع شکایت و خواسته . لغو صورت جلسه مورخ 12/8/70 و عدم اجرای مصوبه 18/2/70 کمیسیون ماده 5.
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی صورت جلسه 12/8/70 شهرداری نجف آباد را بلحاظ اینکه بازور و اجبار انجام گرفته صحیح ندانسته و مصوبه 18/3/70 کمیسیون ماده 5 را بلحاظ اینکه قانون یا مصوبه عطف بماسبق نمی شوند خلاف اصول دانسته و تقاضای ابطال آنها را نموده اند. شهرداری نجف آباد در پاسخ بشکایت طی نامه شماره 17755 – 25/11/71 اعلام داشته اند در تنظیم صورت جلسه 12/8/70 هیچگونه اکراه و تهدیدی انجام گرفته و برابر بند 2 مصوبه 18/2/70 کمیسیون ماده پنج موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (استان اصفهان) محدوده منطقه صنعتی (سنگبریها) واقع در جاده نجف آباد تیران بمحدوده قانونی شهر نجف آباد الحاق یافته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام والمسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
با توجه به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مشعر بر جواز رسیدگی به اعتراض نسبت به آئین نامه ها و تصویبنامه ها و سایر نظامات دولتی و ابطال آنها در صورت احراز مغایرت با قانون و یا خارج بودن مقررات مذکور از حدود اختیارات قوه مجریه اعتراض شاکی بلحاظ عدم انطباق با ماده فوق الذکر قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
139
تاریخ تصویب :
1372/08/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :