جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ25/2/72 شماره دادنامه36 کلاسه پرونده71/188
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .محمدرضا صفائی پور.
طرف شکایت . شهرداری بندر انزلی.
موضوع شکایت و خواسته . ابطال تصمیم غیر اصولی طرح توسعه و عمران خیابان شهدای جنوبی
مقدمه . شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در سال 69 برای اخذ گواهی پایان کار به شهرداری مراجعه نمودم اظهار داشتند ساختمان در طرح توسعه و عمران که معلوم نیست چه طرحی می باشد قرار گرفته وعرض خیابان که قبلا 30 متر بوده به 35 متر افزایش یافته است وباید تخریب گردد. شهرداری انزلی فکر می کند اراضی یا املاکی که در طرح قرار می گیرد هنوز نخریده متعلق به شهرداری است از دیوان می خواهیم که در مورد این طرح رسیدگی تا تکلیفی جلوگیری شود. سرپرست شهرداری انزلی در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند:
طرح تفصیلی توسعه و عمران بندر انزلی که به تایید شورای معماری و شهرسازی رسیده است توسط اعضا کمیسیون ماده 5 استان گیلان تصویب گردیده و جهت اجرا به شهرداری انزلی ارسال شده است. این شهرداری عدم تمایل خود را به تصویب و اجرای خیابان 35 متری در جلسه کمیسیون ماده 5 شورای معماری و شهرسازی مطرح و آن دفاع نموده است که نظریه شهرداری در کمیسیون فوق گردیده لذا این شهرداری مکلف به اجرای قوانین وضوابط تصویبی شورا و کمیسیون فوق می باشد
مدیر کل مسکن و شهرسازی گیلان نیز در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 50 – 7/2/72 اعلام داشته اند کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در حدود صلاحیت خود وفق قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم نموده که مسیر خیابان شهدا جنوبی بندر انزلی از سی متر مربع به سی و پنج متر مربع تبدیل و تعرض گردد تصمیم مذکور با مصلحت شهروندان است و اگر قرار باشد که هر کس به اجرای طرح که از آن متضرر می گردد اعتراض نماید هیچ طرح عمرانی اجرا نخواهد شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام والمسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
مصوبه کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/51 مبنی بر تعریض شهدای بندر انزلی با عنایت به مقررات فوق الذکر و وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور مغایر قانون تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
36
تاریخ تصویب :
1372/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :