جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ16/8/71 شماره دادنامه173 کلاسه پرونده 71/92
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .رئیس دادگستری شهرستان درود آقای سلطانی راد.
موضوع شکایت و خواسته . ابطال دستور العمل شماره 16447/27 – 11/6/69 معاونت عمرانی استانداری لرستان.
مقدمه . شاکی طی نامه شماره 105 –10/5/71 چنین اعلام داشته اند:
براساس مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 3/10/69 ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها موضوع استفاده از مزایای ورود بمحدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی حصر و بیان گردیده که متاسفانه معاونت عمرانی استانداری لرستان این ضوابط را به اراضی داخل محدوده اراضی شهرها تسری داده و براساس دستورالعمل فوق الاشعار ضوابط دست و پاگیر و خلاف قانون را مطرح نموده اند که متاسفانه از سوی شهرداریها استان لرستان اعمال می گردد که صرف نظر از مغایرت موضوع با قوانین جاریه موجبات نارضایتی بسیاری را فراهم نموده .
معاونت امور عمرانی استانداری لرستان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29152/27 – 27/7/71 اعلام داشته اند مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در ارتباط با اراضی جدیدی است که با تصویب طرح جدید داخل محدوده اضافه می شوند زیرا شهرداریها در خارج از محدوده قانونی شهرها اقدامی نمی توانند انجام دهند و لذا منظور از ارسال ضابطه تفکیک زمینهای موجود دقیقاً زمینهای جدیدی است که به داخل محدوده شهرها اضافه می شوند با این اوصاف جهت رفع هرگونه شبهه دراجرا توسط شهرداریها تابعه در تاریخ 6/4/70 طی بخشنامه 11383/27 دستورالعمل مورد استناد ریاست محترم دادگستری درود لغو گردیده است و در حال حاضر تفکیک زمینهای بیش از یک هزار مترمربع پس از توافق مالکین مربوطه مطابق مصوبه مورخه 3/10/69 شورای معماری وشهرسازی ایران انجام و پس از اینکه طرحهای آماده سازی تهیه شده در کمیسیون ماده 5 استان به تصویب رسید به اجرا در می آید. بدیهی است چنانچه تا قبل از لغو دستورالعمل مورد اشاره اقداماتی خارج از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری انجام شده باشد متقاضیان می توانند به شهرداری مربوطه مراجعه تا در اسرع وقت بررسی و اصلاح نمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام والمسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
چون دستورالعمل مورد شکایت براساس لایحه جوابیه لغو گردیده موضوع آن منتفی بوده و قابل بررسی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
173
تاریخ تصویب :
1371/08/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :