جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ27/12/70 شماره دادنامه170 کلاسه پرونده 70/57
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای حیدر قلی سلطانی
موضوع شکایت و خواسته . ابطال مصوبه 17/2/69 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط تامین فضای سبز کنار اتوبانها و بزرگراهها و معابردرجه 1 و 2 .
مقدمه .شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است شورای عالی شهر سازی حق انشا و وضع قانونی را ندارد و تنظیم آئین نامه هم بعهده هیات وزیران است و قانون گسترش فضای سبز مصوب 56 نیز چنین به شورای عالی شهر سازی و معماری نداده است و مصوبه مذکور مخالف قاعده تسلیط و معابر با قانون و شرع است و لغو و ابطال مصوبه مورخ 17/2/69 شورای عالی شهرسازی و معماری را استدعا نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام والمسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
نظر به اینکه موضوع شکایت مطروحه قبلا در این هیات رسیدگی و منتهی به رای شماره 70 مورخ 26/6/70 مبنی بر ابطال مصوبه مذکور گردیده علیهذا رسیدگی مجدد موردی نداشته و به بایگانی پرونده اظهار نظر میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
170
تاریخ تصویب :
1370/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :