×

تصویبنامه در مورد تعیین قیمت منطقه ای اراضی و املاک

تصویبنامه در مورد تعیین قیمت منطقه ای اراضی و املاک

تصویبنامه-در-مورد-تعیین-قیمت-منطقه-ای-اراضی-و-املاک-
شماره : 27494 - 28/5/1364

جمهوری اسلامی ایران
تصویبنامه هیات وزیران
بسمه تعالی
هیات وزیران در جلسه مورخ 2/5/1364 بنا به پیشنهاد شماره 9749/ 30470/34/3/1 مورخ 13/12/63 وزارت کشور و موافقت نامه های شماره 30/2148/36668 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 8039 /1 وزارت مسکن وشهرسازی و به استناد ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 تصویب نمودند.
1 _ بهای اراضی موضوع ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری به ماخذ ارزش معاملاتی 1363 که توسط کمیسیون مقرر در تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 و اصلاحیه های بعدی آن تعیین گردیده است برای سال1364 بعنوان سال پایه با تخفیف 50% مشروط به اینکه قیمت حاصل از تحفیف کمتر از بهای مصوب سال 1362 موضوع تصویبنامه شماره 12512 مورخ 31/1/1362 هیات وزیران و بیشتر از 50% بهای فوق نباشد و بهای سال 1365 لغایت سال 1368 هر سال به ترتیب با افزایش 10 نسبت به سال قبل ملاک عمل و مبنای محاسبه جهت وصول عوارض نوسازی کلیه شهرهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری قرار گیرد ضمناً شهرهایی که در آیند مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری خواهند شد در سال شمول تا پایان سال 1368 مشمول مقررات فوق خواهند بود .
تبصره 1
اراضی که در شهرها برای آن ارزش معاملاتی تعیین نگردیده است و یا املاک پشت جبهه های که در اثر طرح های جدید شهرداری ؟؟ الاحداث واقع می شوند و در ارزش معاملاتی قیمت برای آن معتبر پیش بینی نشده است بهای آن مطابق بالاترین ارزش معابر هم عرض موجود در منطقه و در صورت عدم وجودمعبر هم عرض در منطقه مربوط با بالاترین ارزش معابر هم عرض مناطق همجوار محاسبه گردد.
تبصره 2
در شهرهایی که ارزش معاملاتی ارزش سال 1362 تعیین نگردیده است آخرین مصوبه قبل از سال مذکور ملاک عمل قرار گیرد.
2 _ ضوابط بهای ساختمانها و مستحدثات بشرح چهار برگ جداول و توضیحات به پیوست که ممهور به مهر وزارت کشور می باشد برای کلیه شهرهایی مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری از اول سال 1364 بعد از پنج سال ملاک عمل جهت وصول عوارض نوسازی قرار گیرد.
نخست وزیر
میرحسین موسوی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1364/05/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.