×

باز نگری مصوبات شورای عالی در خصوص تحقیقات

باز نگری مصوبات شورای عالی در خصوص تحقیقات

باز-نگری-مصوبات-شورای-عالی-در-خصوص-تحقیقات
شماره 853 / دش 16/3/1378

(مصوب جلسه 441 مورخ 21/2/78 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
موضوع بررسی و تحلیلی از مباحث و مصوبات شورای علی انقلاب فرهنگی از سال 68 تا 75 و مصوبات هیأت بررسی محتوا و ساختار شورای عالی درباره »تحقیقات» مطرح شد و به این شرح به تصویب رسید:
سیاست ها ، خط مشی ها و ضوابط کلی تحقیقاتی در شورای عالی تصویب شود و تأسیس مراکز تحقیقاتی و سایر موارد اجرایی و برنامه ریزی به دستگاههای ذی ربط واگذار شود.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمد خاتمی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1378/02/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.