×

نحوة انتخاب رؤسای دانشگاهها

نحوة انتخاب رؤسای دانشگاهها

نحوة-انتخاب-رؤسای-دانشگاهها
شماره 857/ دش 16/3/1378

(مصوب جلسه 441 مورخ 21/2/78 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
موضوع نحوة انتخاب رؤسای دانشگاهها مطرح شد و به این شرح به تصویب رسید:
نامزد ریاست دانشگاه با پیشنهاد وزیر ذی ربط به شورای عالی معرفی می شود و بلافاصله پس از معرفی در دستور کار شورای عالی قرار گرفته و همزمان هیأت نظارت و بازرسی احراز شرایط ریاست را بطور محرمانه بررسی
می کند.
پس از رأی گیری در اولین یا دومین جلسه شورای عالی ، حکم انتصاب توسط وزیر ذی ربط صادر می شود.
نامزد ریاست دانشگاه باید حداقل دارای پنج سال سابقة عضویت هیأت علمی در مرتبه استاد یاری یا بالاتر را داشته باشد. در شرایط استثنایی ،نیاز به حداقل دارای سه سال سابقه عضویت در مرتبه استادیاریی و رأی دو - سوم اعضای شورای عالی می باشد.
درتعیین سرپرست براساس مصوبه کجلسه 161 مورخ 15/6/67 عمل می شود.
مدت ریاست دانشگاه ، چهارسال است واگر وزیر قصد انتخاب رئیس دیگری راداشته باشد باید سه ماه قبل ازانقضای دوره رئیس قبلی ،نامزد جدید رامغرفی کند.
رئیس جمهور ورئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1378/02/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.