×

واسپاری آثار غیر مکتوب به کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

واسپاری آثار غیر مکتوب به کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

واسپاری-آثار-غیر-مکتوب-به-کتابخانه-ملی-جمهوری-اسلامی-ایران

وکیل


شماره 1041 / دش 31/3/1378

( مصوب جلسه 441 مورخ 21/2/78 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
تعریف : آثار غیر مکتوب در این مصوبه عبارت است از :
الف : انتشارات الکترونیک ( کتابهای متنی ، کتابهای تصویر ساکن و متحرک و کتابهای گویا و… )
ب: مواد شفاف ( میکرو فرم ها ، اسلاید و …)
ج: عکس ها ، پوسترها و نقشه ها .
ماده 1 - کلیه تولید کنندگان دولتی و غیر دولتی آثار غیر مکتوب موظفند از این پس دو نسخه از هر اثر را به کتابخانه ملی تحویل دهند.
ماده 2 : کتابخانه ملی موظف است هر اثر را ذیل نام پدید آورنده آن به ثبت رساند.
مادة 3 : تولید کنندگان موظفند شماره ثبت کتابخانه ملی را در آثار منتشر شده ذکر کنند.
ماده 4 : این مصوبه شام مواد غیر مکتوبی می شود که به منظور فروش یا انتشار عمومی تولید و تکثیر می شوند و شامل آثار غیر مکتوبی نمی شود که صرفاً برای پخش از صدا وسیما و یا سینماها تولید شده اند.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمد خاتمی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 15833

تاریخ تصویب : 1378/02/21

تاریخ ابلاغ : 1378/04/19

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.