×

عضویت دو نفر نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عضویت دو نفر نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عضویت-دو-نفر-نماینده-شورای-عالی-انقلاب-فرهنگی-در-شورای-عالی-برنامه-ریزی-وزارت-بهداشت،-درمان-و-آموزش-پزشکی

وکیل


شماره 1074/ دش 2/4/1378

(مصوب جلسه 443 مورخ 18/3/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان وآموزش درباره عضویت دو نفر نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای عالی برنامه ریزی آن وزارت مطرح و به تصویب رسید.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمد خاتمی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1378/03/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.