×

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای بوعی سینا، شیراز، محقق اردبیلی، هرمزگان ولرستان

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای بوعی سینا، شیراز، محقق اردبیلی، هرمزگان ولرستان

تأیید-انتخاب-رؤسای-دانشگاههای-بوعی-سینا،-شیراز،-محقق-اردبیلی،-هرمزگان-ولرستان

وکیلشماره 1078/ دش 2/4/1378

(مصوب جلسه 443 مورخ 18/3/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، انتخاب آقایان دکتر منصور غلامی ، دکتر محمود مصطفوی ، دکتر کاظم قاسمی گلعذانی، دکتر جعفر کامبوزیا و دکتر خسرو پیری به ترتیب بعننوان رؤسای دانشگاههای بوعلی سینا، شیراز ، محقق ادربیلی، هرمزگان و لرستان به تصویب رسید.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمد خاتمی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1378/03/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.