×

آئین نامه شورا ی هماهنگی تشکل های دانش آموزی

آئین نامه شورا ی هماهنگی تشکل های دانش آموزی

آئین-نامه-شورا-ی-هماهنگی-تشکل-های-دانش-آموزی
(مصوب جلسه 442 مورخ 4/3/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
مقدمه:
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی قدس سره زمینة مشارکت و مسئولیت پذیری همه آحاد جامعه به ویژه جوانان فراهم شد، به نحوی که این حضور و مشارکت ، ضمن بیداری ، آگاهی ، افزایش شعور و درک نسل پر شور انقلاب، موجب ثبات و پایداری اهداف و آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی گردید و در تداوم و استمرار این حرکت الهی نهادهای خود جوش ، مستعد و انقلابی همچون اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، بسیج دانش آموزی و نیز سازمان جوانان هلال احمر و تشکلهای دانش آموزی وابسته به نهد امور تربیتی آموز ش و پرورش در محیط مدارس، با همراهی و همگامی دانش آموزان شکل گرفت و مشارکت دانش آموزان نهادینه و به دنبال آن توسعه یافت.
اکنون که انقلاب بزرگ اسلامی به حضور شاداب و با نشاط نوجوانان میهن اسلامی برای تعمیق بخشیدن به ارزشهای والای اسلامی در میان این قشر عظیم و سرنوشت ساز کشور و همچنین مثون نگهداشتن آنان از هجمه های فرهنگی دشمنان و استکبار جهانی بیش از هر زمانی نیازمنئ است، تقویت و هماهنگی برنامه ها و فعالیتها ی تشکلهای دانش آموزی که تعداد قابل توجهی از دانش آموزان سراسر کشور را تحت پوشش دارند و استفاده بهینه از این بسترهای طبیعی و رشد و تعالی دانش آموزان امری ضروری است.
ماده 1 - تعاریف:
1/1 - تعریف شورای هماهنگی تشکلهای دانش آموزی.
به منظور تقویت و هماهنگی برنامه ها و فعالیتهای تشکلهای دانش آموزی و تحقق مشارکت همه جانبه آنان، شورای هماهنگی تشکلها با حفظ استقلال تشکل ها، انجمن ها و سازمانهای دانش آموزی در انجام وظایف و مأموریتهای مصوب آنان تشکیل می شود.
2/1 - تعریف تشکل:
به مجموعه ای از دانش آموزان که فعالیتهای تعریف شده ای را به صورت داوطلبانه ،مستمر، فراگیر و مصوب اعم از دولتی و غیر دولتی در عرصه های مختلف اعتقادی ، فرهنگی، اجتماعی، هنری، سازندگی، ورزشی، علمی، دفاعی و امدادی و غیره به صورت سازمان یافته در داخل و یا به صورت مکمل در خارج از مدارس فعالیت می نمایند تشکل نامیده می شود.
تبصره: کلیه تشکلها و سازمانهایی که از طریق مراجع رسمی و قانونی تأیید شده اند می توانند با توجه به مفاد این آیین نامه به عضویت شورای مزبور در آیند.
مادة 2 - اهداف:
1 - تقویت زمینه های مناسب برای رشد و اعتلای امر تعلیم و تربیت دانش آموزان در عرصه های اعتقادی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی، علمی، دفاعی، و امدادی با هدایت آنها برای عضویت در تشکلهای دانش آموزی.
2 - شناخت و آگاهی هر چه بهتر و بیشتر تشکلهای دانش آموزی از اهداف، برنامه ها، وظایف، توانمندیها و امکانات یکدیگر و استفاده بهینه از آنها.
3 - تبیین و بررسی اهداف حوزه های فعالیت و مأموریتها به صورت شفاف و قانونمند.
4 - بهره مندی از نظریات، دیدگاهها و تجارب یکدیگر به منظور اصلاح وتقویت روشهای مناسب و موفق در جذب و هدایت صحیح دانش آموزان.
5 - ایجاد فضایی مناسب برای همفکری، همدلی، تفاهم و همکاری هرچه شایسته تر در انجام وظایف محوله.
ماده 3 - وظایف:
1 - بررسی و تدوین شیوه های همکاری و مشارکت در چارچوب وظایف و موافقت های اصولی در تمام سطوح برنامه های وزارت آموزش و پرورش.
2 - تبیین راهکارهای عملی به منظور هماهنگی و همکاری تشکلها با یکدیگر .
3 - تبیین و بررسی شیوه های حمایت مادی و معنوی تشکلها از یکدیگر.
4 - اتخاذ تصمیمات لازم برای گسترش شورای هماهنگی در دیگر سطوح (استان، شهرستان و منطقه)
5 - بررسی مشکلات و تنگناهای موجود تشکل ها در سطوح مختلف و رفع انها.
6 - بررسی برنامه های قابل اجرا به صورت مشترک و به صور مختلف.
7 - تنظیم و تدوین آیین نامه های داخلی مورد نیاز.
8 - ایجاد دبیر خانه شورای هماهنگی تشکلهای دانش آموزی برای پی گیری اجرای تصمیمات شورا.
مادة 4 - ارکان:
در راستای تحقق اهداف مذکور و انجام صحیح وظایف پیش بینی شده، شورای هماهنگی تشکلهای دانش آموزی در وزارت آموزش و پرورش تشکیل خواهد شدکه اعضای آن به شرح ذیل خواهند بود:
1 - وزیر آموزش و پرورش(رئیس شورا)
2 - معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش(نایب رئیس)
3 - رئیس سازمان بسیج دانش آموزی.
4 - رئیس دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان.
5 - رئیس سازمان جوانان هلال احمر.
6 - نماینده شورای عالی جوانان کشور.
7 - نماینده سازمان تبلیغات اسلامی
8 - مدیر کل فعالیتهای گروهی و اجتماعی دانش آموزان (دبیر شورا).
تبصره1: مصوبات شورا با رأی دو - سوم اعضاء قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2:سایر تشکلهای دانش آموزی در آینده اعم از دولتی و غیر دولتی، حسب در خواست بالاترین مقام آن تشکل، پس از طرح و تصویب در شورای هماهنگی تشکلهای دانش آموزی به عضویت شورا در خواهند آمد.
تبصره 3 :بتالاترین مقام یا نمایندة تشکلهای جدیدی که به عضویت پذیرفته می شوند عضو هیئت امنا خواهد بود.
تبصره 4 :ترکیب اعضاء و وظایف شوراهای استانی و شهرستانی و مناطق ونیز آیین هامه اجرایی کمیته های کارشناسی و دبیر خانة شورا به منظور پی گیری و اجرای تصمیمات متخذه، توسط شورای هماهنگی تشکلهای دانش آموزی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
این آیین نامه در 4 ماده و 5 تبصره در جلسه 442 مورخ 4/3/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمد خاتمی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1378/03/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.