×

حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با حق رأی در شوراهای اقماری و وابسته

حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با حق رأی در شوراهای اقماری و وابسته

حضور-دبیر-شورای-عالی-انقلاب-فرهنگی-با-حق-رأی-در-شوراهای-اقماری-و-وابسته
شماره 1828/دش 31/5/1378

( مصوب جلسه 447 مورخ 12/5/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
بمنظور هماهنگی بیشتر میان شورای عالی انقلاب فرهنگی وسایر شوراهای اقماری ووابسته ، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند باحق زأی درشوراهای ذیل وسایرشوراهایی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس میش شوند شرکت کند :
شورای معین شورای عالی برنامه ریزی ، شورای عالی جوانان ، شوورای عالی اطلاع رسانی ، شورای علی آموزشهای علمی - کاربردی ، شورازی پژوهشهای علمی کشور، شورای فرهنگ عمومی ، شورای فرهنگی واجتماعی زنان ، شورای گسترش زبان وادبیات فارسی ، شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی ، شورای هنر، شورای هدایت استعدادهای درخشان وشورای دفترجذب نخبگان .
رئیس جمهور ورئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمد خاتمی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1378/05/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.