×

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوی پزشکی وخدمات بهداشتی- درمانی ایلام و بوشهر

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوی پزشکی وخدمات بهداشتی- درمانی ایلام و بوشهر

تأیید-انتخاب-رؤسای-دانشگاههای-علوی-پزشکی-وخدمات-بهداشتی--درمانی-ایلام-و-بوشهر

وکیل


شماره 2491/دش 26/7/1378

( مصوب جلسه 449 مورخ 6/7/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی درباره انتخاب آقایان دکترمحمد جواد مرواری ودکتر عبدالرحمن رستمیان به ترتیب به عنوان رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی ایلام وبوشهر مطرح شد وبه تصویب رسید.
رئیس جمهور ورئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمد خاتمی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1378/07/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.