جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره 2703/دش 16/8/1378

( مصوب جلسه 451 مورخ 4/8/1378شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزیربهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، اعضای هیئت های مرکزی گزینش استاد وگزینش دانشجوی آن وزارت رابه این شرح معرفی کرد وبه تصویب رسید:
1- آقای دکتر سعید مجتهدزاده به جای آقای دکترسیدمحد جزایری
2 - آقای دکترحسین فراهینی
2- آقای دکترغلامرضا درخشان دیلمی
رئیس جمهور ورئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمد خاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1378/08/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :