جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 3204/ دش 6/10/1378

(مصوب جلسه 453 مورخ 16/9/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
آقایان دکتر احمد پور نجاتی، دکتر علی منتظری مقدم و دکتر حسن غفوری فرد به ترتیب به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئتهای نظارت مرکزی تشکلهای اسلامی دانشگاهیان وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمد خاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
453
تاریخ تصویب :
1378/09/16
تاریخ ابلاغ :
1378/11/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :