×

تغییر نام مجتمع دریایی نوشهر به دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره )

تغییر نام مجتمع دریایی نوشهر به دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره )

تغییر-نام-مجتمع-دریایی-نوشهر-به-دانشگاه-علوم-دریایی-امام-خمینی-(ره-)
شماره 3502 / دش 5/11/1378

(مصوب جلسه 455 مورخ 14/10/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 455 مورخ 14/10/78 ، بنا به نامه شماره 62/3/39/1009/1010 / ن مورخ 15/9/1377 ستاد کل نیروهای مسلح، تغییر نام مجتمع دریایی نوشهر رابه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
تصویب کرد.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمد خاتمی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1378/10/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.