جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره 51290/ت 27083ه 9/11/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 6/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 109567مورخ 30/5/1381 وزارت صنایع معادن و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
( بدهی مالیاتی شرکتهای تابع سازمان صنایع ملی ایران به دولت ( سازمان امور مالیاتی کشور ) از محل مبلغ ارزیابی شده سهام واگذاری سازمان مزبور به دستگاههای اجرائی مذکور در بند ( ک ) تبصره ( 5 ) قانون بودجه سال 1381 کل کشور بابت رد دیون دولت موضوع تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره 23513/ت 25034ه مورخ 17/5/1380 تسویه می شود ) .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16891
تاریخ تصویب :
1381/11/06
تاریخ ابلاغ :
1381/11/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :