جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره 59330/ت 28069ه 21/11/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 11/1892 مورخ 2/9/1381 وزارت راه وترابری به استناد تبصره ( 2 ) ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - تصویب نمود:
ماده ( 68 ) تصویبنامه شماره 6080/ت 117ه مورخ 19/4/1372 بشرح زیر اصلاح می شود: ( ماده ( 68 ) - وزارت راه وترابری برای تسهیل مشارکت در سقف اعتبارات مربوط در برنامه های توسعه با کسب ردیف در لوایح بودجه سالانه می تواند تا سقف پنجاه درصد ( .5% ) درهزینه اجرای طرحها مشارکت نماید. )
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16896
تاریخ تصویب :
1381/11/16
تاریخ ابلاغ :
1381/12/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :