جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


شماره 50202/ت 26738ه 26/11/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 18/10/1381 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و براساس اصل یکصد و بیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آقایان طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی ، اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن ، محمد ستاری فرمعاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور جهت تصمیم گیری در مورد نحوه اجرای ماده ( 6 ) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز - مصوب 1374 - در خصوص تعیین موارد معافیت از پرداخت مابه التفاوت اعتبارات اسنادی که سررسید آن تا پایان سال 1380 بوده است ، تعیین می شوند
تصمیماتی که توسط نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص امور اجرائی موارد یاد شده اتخاذ می شود ، در حکم تصممیات رئیس جمهور و هیئت وزیران بود و لازم الاجراء می باشد و با رعایت ماده ( 19 ) آئین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16896
تاریخ تصویب :
1381/10/18
تاریخ ابلاغ :
1381/12/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :