×

مصوبه مورخ 1381 8 18 مجمع تشخیص مصلحت نظام تفسیر ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

مصوبه مورخ 1381 8 18 مجمع تشخیص مصلحت نظام تفسیر ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

مصوبه-مورخ-1381-8-18-مجمع-تشخیص-مصلحت-نظام-تفسیر-ماده-2-قانون-نحوه-اعمال-تعزیرات-حکومتی-راجع-به-قاچاق-کالا-و-ارز

شماره 81304 - 9700/ح 14/11/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 53441 مورخ 23/10/1381 معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و با در نظر گرفتن اصل 123 قانون اساسی به پیوست مصوبه مورخ 18/8/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تفسیر بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده ( 2 ) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ارسال می گردد.
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام - محسن رضایی

شماره 62412 8/12/1381
تفسیر ماده ( 2 ) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع که در جلسه روز شنبه مورخ هجدهم آبان ماه یکهزار وسیصد وهشتاد و یک مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و طی نامه شماره 81304 - 9700/ح مورخ 14/11/1381 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

موضوع استفساریه :
مقصود از ( بهای کالا ) در بندهای الف وب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز ، مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام مالیت عرفی کالا می باشد یا مالیت شرعی آن ؟
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام :
ماده واحده - در ارزیابی بهای کالای مشمول بندهای الف وب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در مواردیکه کالای قاچاق فاقد مالیت و ارزش شرعی باشد مالیت ارزش عرفی آن ملاک ارزیابی است .
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روزشنبه مورخ هجدهم آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبرهاشمی رفسنجانی

نوع : قانون

شماره انتشار : 16902

تاریخ تصویب : 1381/08/18

تاریخ ابلاغ : 1381/12/14

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.