×

تصویبنامه در خصوص تبدیل روستای کمشجه به شهر

تصویبنامه در خصوص تبدیل روستای کمشجه به شهر

تصویبنامه-در-خصوص-تبدیل-روستای-کمشجه-به-شهر
شماره 39040/ت 26991ک 4/12/1381

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 41339/42/4/1 مورخ 15/5/1381 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - تصویب نمودند:
1 - روستای کمشجه مرکز دهستان برخوار شرقی از توابع بخش برخوار شهرستان برخوار و میمه در استان اصفهان به شهر تبدیل و بعنان شهر کمشجه شناخته شود.
2 - محدوده این شهر براساس تبصره یک ماده ( 4 ) قانون مذکور تعیین خواهد شد.
این تصویبنامه در تاریخ 28/11/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16902

تاریخ تصویب : 1381/11/13

تاریخ ابلاغ : 1381/12/14

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.