×

تصویبنامه در خصوص اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان

تصویبنامه در خصوص اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان

تصویبنامه-در-خصوص-اصلاحات-تقسیماتی-در-استان-خراسان
شماره 50303/ت 27462ک 4/12/1381

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 66775/42/4/1 مورخ 24/7/1381 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده ( 13 ) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 - تصویب نمودند:
الف - در استان خراسان :
1 - روستای قاضی مرکز بخش سملقان از توابع شهرستان مانه و سملقان به شهر تبدیل و به عنوان شهر قاضی شناخته شود.
2 - روستای پیش قلعه مرکز بخش مانه از توابع شهرستان مانه و سلمقان به شهر تبدیل و به عنوان شهر پیش قلعه شناخته شود.
ب - در استان فارس :
1 - روستای شهرپیر مرکز بخش ایزدخواست از توابع شهرستان زرین دشت به شهر تبدیل و بعنوان شهر شهرپیر شناخته شود.
2 - روستای وراوی مرکز بخش وراوی از توابع شهرستان مهر به شهر تبدیل و به عنوان شهر وراوی شناخته شود.
ج - در استان آذربایجان شرقی :
روستای آبش احمد ، مرکز بخش آبش احمد از توابع شهرستان کلیبر به شهر تبدیل و بعنوان شهر آبش احمد شناخته شود.
این تصویبنامه در تاریخ 28/11/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16902

تاریخ تصویب : 1381/11/13

تاریخ ابلاغ : 1381/12/14

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.