جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 62060/ت 27955 6/12/1381

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 84365/42/4/1 مورخ 22/10/1381 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 26118ه مورخ 22/12/1380 هیات وزیران و به استناد ماده ( 13 ) قانون تعاریف و ضوباط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - تصویب نمودند:
1 - روستای نصرآباد مرکز دهستان سفید دشت از توابع بخش مرکزی شهرستان آران و بیدگل در استان اصفهان به شهر تبدیل و به عنوان شهر سفید شهر شناخته شود.
2 - محدوده این شهر براساس تبصره ( 1 ) ماده ( 4 ) قانون مذکور تعیین خواهد شد.
این تصویبنامه در تاریخ 3/12/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16902
تاریخ تصویب :
1381/11/27
تاریخ ابلاغ :
1381/12/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :