جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره 61124/3/1980 3/12/1381

نظر به اینکه در تبصره ( 3 ) ماده ( 4 ) آئین نامه اجرائی ماده (4) قانون اعطای امتیازات ایثارگری واشتغال درمناطق جنگی وجنگزده به کارگران مسشمول قانون کار ، موضوع تصویبنامه شماره 75237/ت 19803ه مورخ 18/3/378 که براساس طرح پیشنهاد تنظیم و ابلاغ شده است عبارت ( ماده ( 72 ) به اشتباه ( ماده ( 71 ) تحریر شده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.
دبیر هیات دولت - عبدالله رمضان زاده

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16902
تاریخ تصویب :
1381/12/03
تاریخ ابلاغ :
1381/12/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :