جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره 4788/دش 29/11/1381

( مصوب جلسه 511 مورخ 8/11/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 511 مورخ 8/11/1381 ، دراجرای بند2ماده 3 اساسنامه شورای گسترش زبان وادبیات فارسی و به پیشنهاد وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی و رئیس این شورا و موافقت وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ( نامه شماره 23694/1 مورخ 2/9/1381 ) با توجه به استعفای آقایان دکتر سید جعفر شهیدی و دکتر علی شیخ الاسلامی ، انتخاب آقایان دکتر تقی پور نامداریان و دکتر احمدتصمیم داری را به عنوان اعضای جدید این شورا تصویب و از زحمات اعضای مزبور تقدیر و تشکر کرد.
رئیس جمهور ورئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمدخاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16902
تاریخ تصویب :
1381/11/08
تاریخ ابلاغ :
1381/12/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :