جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره 62056/ت 28076ک 6/12/1381

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هییت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 98305/42/4/1 مورخ 8/11/1381 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده ( 13 ) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - تصویب نمودند:
روستای کوزه کنان مرکز دهستان گونی مرکزی بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی به شهر تبدیل و بعنوان شهرکوزه کنان شناخته شود.
محدوده این شهر براساس تبصره ( 1 ) ماده ( 4 ) قانون یاد شده تعیین خواهد شد.
این تصویبنامه در تاریخ 3/12/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16904
تاریخ تصویب :
1381/11/27
تاریخ ابلاغ :
1381/12/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :