×

اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1380کل کشور

اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1380کل کشور

اصلاحیه-آئین-نامه-اجرائی-تبصره-(-3-)-قانون-بودجه-سال-1380کل-کشور
شماره 57338/ت 28082ه 28/11/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 20/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 209534/101 مورخ 12/11/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یصکد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در ماده ( 24 ) اصلاحی آئین نامه اجرائی تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1380 کل کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 3790/ت 36377ه مورخ 11/2/1381 عبارت ( تا پایان آذرماه 1381 ) به عبارت ( تاپانزدهم اسفندماه 1381 ) اصلاح می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16898

تاریخ تصویب : 1381/11/20

تاریخ ابلاغ : 1381/12/10

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.