جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 30 -31/2/1366

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
دادرس دادگاه صلح که بدون رعایت موازین و مقررات قانونی (از قبیل تشکیل ندادن جلسه دادگاه ، و دعوت نکردن طرفین دعوی ، و عدم رسیدگی لازم برای تشخیص ماهیت قرارداد منعقده بین طرفین ، و صدور حکم بر محکومیت خواندگان بپرداخت مال الاجاره معوقه بدون درخواست خواهان ) به پرونده رسیدگی کرده ، مرتکب تخلف شده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
30
تاریخ تصویب :
1366/02/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :