جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 124- 6/5/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
دفاع رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل در قبال گزارش تخلف مفید و موثر در مقام نیست زیرا:
وی اعلام داشته که چنانچه احتمالا" اشتباهاتی درابلاغ رای صادره و اخذ امضای کتبی از محکوم علیهم صورت گرفته ناشی از تراکم و کثرت وظیفه دادگاه در امور مختلف بوده که ضریب اشتباهات قاضی را بالا می برد و تقاضای برائت خود را بمنظور تشویق بیشتر و دلگرمی نموده است .
گرچه دفاع مذکور عموما" در مورد دادگاههای مستقل دور از ذهن و حقیقت نیست اما در عین حال انجام اقدامات خلاف قانون که سوء نیت هم شرط آن نیست رافع مسئولیت نمی تواند باشد.
علی هذا چون بی ترتیبی هایی در رسیدگی و اخذ تامین ها و اعلام ختم دادرسی و بالاخره صدور حکم و نحوه ابلاغ آنها ملاحظه می شود که از نظر قضایی مطلوب و موجه نیست لذا تخلفات نامبرده مسلم است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
124
تاریخ تصویب :
1372/05/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :