×

کانون سابقه قضائی متقاضی پروانه وکالت را خواسته ، و باتوجه به پرونده اتهامی او به ارتشاء ، او را صالح برای امر وکالت ندانسته و تقاضای نامبرده را رد کرده است

کانون سابقه قضائی متقاضی پروانه وکالت را خواسته ، و باتوجه به پرونده اتهامی او به ارتشاء ، او را صالح برای امر وکالت ندانسته و تقاضای نامبرده را رد کرده است

کانون-سابقه-قضائی-متقاضی-پروانه-وکالت-را-خواسته-،-و-باتوجه-به-پرونده-اتهامی-او-به-ارتشاء-،-او-را-صالح-برای-امر-وکالت-ندانسته-و-تقاضای-نامبرده-را-رد-کرده-است
دادنامه شماره : 152 - 13/6/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
طبق تبصره ذیل ماده 32 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ، کانون می تواند برای تشخیص حسن سابقه خدمت قضات دادگستری خلاصه پرونده کارگزینی آنان را مطالبه نماید.
کانون سابقه قضائی متقاضی پروانه وکالت را خواسته ، و باتوجه به پرونده اتهامی او به ارتشاء ، او را صالح برای امر وکالت ندانسته و تقاضای نامبرده را رد کرده است .
چون دلیل کانون وکلا بر رد تقاضا، عدم صلاحیت متقاضی بوده که در پرونده استخدامی او منعکس است ، ایراد نامبرده به تصمیم کانون وکلا مبنی بر اینکه محکومیت جزائی نداشته ، وارد نبوده و تصمیم کانون وکلا تاییدمی شود.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 152

تاریخ تصویب : 1372/06/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.