جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 172 - 25/6/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به اینکه تقاضای صدور پروانه وکالت متقاضی از طرف هئیت مدیره کانون وکلا رد شده و نامبرده به ردتقاضای خود اعتراض کرده است .
چون فعلا" نامبرده به شغل قضا اشتغال دارد و با وصف اشتغال مزبور، بر فرض استحقاق دریافت پروانه وکالت ، نمی تواند به شغل وکالت اشتغال ورزد.
لذا مادام که نامبرده قاضی است رسیدگی به اعتراض او نسبت به تصمیم هئیت مدیره کانون وکلا، در انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات موردی ندارد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
172
تاریخ تصویب :
1372/06/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :