×

مادام که متقاضی به قضاوت اشتغال دارد رسیدگی به اعتراض او نسبت به تصمیم هئیت مدیره کانون وکلا، در دادگاه عالی انتظامی قضات موردی ندارد

مادام که متقاضی به قضاوت اشتغال دارد رسیدگی به اعتراض او نسبت به تصمیم هئیت مدیره کانون وکلا، در دادگاه عالی انتظامی قضات موردی ندارد

مادام-که-متقاضی-به-قضاوت-اشتغال-دارد-رسیدگی-به-اعتراض-او-نسبت-به-تصمیم-هئیت-مدیره-کانون-وکلا،-در-دادگاه-عالی-انتظامی-قضات-موردی-ندارد

وکیل


دادنامه شماره : 172 - 25/6/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به اینکه تقاضای صدور پروانه وکالت متقاضی از طرف هئیت مدیره کانون وکلا رد شده و نامبرده به ردتقاضای خود اعتراض کرده است .
چون فعلا" نامبرده به شغل قضا اشتغال دارد و با وصف اشتغال مزبور، بر فرض استحقاق دریافت پروانه وکالت ، نمی تواند به شغل وکالت اشتغال ورزد.
لذا مادام که نامبرده قاضی است رسیدگی به اعتراض او نسبت به تصمیم هئیت مدیره کانون وکلا، در دادگاه عالی انتظامی قضات موردی ندارد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 172

تاریخ تصویب : 1372/06/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.