×

برحسب استعلام از قوه قضائیه وجواب سرپرست دفترنظارت و ارزشیابی امور قضات که صلاحیت متقاضی پروانه وکالت را تائید نکرده اند

برحسب استعلام از قوه قضائیه وجواب سرپرست دفترنظارت و ارزشیابی امور قضات که صلاحیت متقاضی پروانه وکالت را تائید نکرده اند

برحسب-استعلام-از-قوه-قضائیه-وجواب-سرپرست-دفترنظارت-و-ارزشیابی-امور-قضات-که-صلاحیت-متقاضی-پروانه-وکالت-را-تائید-نکرده-اند
دادنامه شماره : 176 - 4/7/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
چون طبق ماده 32 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تبصره ذیل آن ، کانون می تواند برای تشخیص حسن سابقه خدمت قضات دادگستری پرونده کارگزینی آنان را مطالعه نماید.
و کانون برحسب استعلام از قوه قضائیه وجواب سرپرست دفترنظارت و ارزشیابی امور قضات که صلاحیت متقاضی پروانه وکالت را تائید نکرده اند، و بهمین لحاظ نامبرده طبق قانون مصوب 14/2/61 بازنشسته شده ، تقاضای صدور پروانه وکالت او را رد کرده است .
با توجه به جهات و موجبات مندرج درپرونده مربوط به بازنشستگی وی که در جلسه مورخ 30/10/61 هئیت بازسازی دادگستری مطرح شده ، اعتراض نامبرده بر تصمیم کانون وکلا وارد نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 176

تاریخ تصویب : 1372/07/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.