جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 197 - 4/8/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
تقاضای صدور پروانه کارآموزی متقاضی ، ازطرف کانون به استدلال اینکه نامبرده نابیناست و نابینایی وکیل موجب تضییع حق موکل می باشد، و داشتن بینایی برای ملاحظه خط و امضا وتشخیص جعل ضرورت دارد و ا صولا" نداشتن بصر، مشکلاتی در امر وکالت ایجادمی نماید، رد شده است .
این امر صحیح نیست زیرا نامبرده با داشتن مدارک کافی برای وکالت مستحق اعطای پروانه وکالت است و نابینایی نباید موجب تضییع حق مسلم او باشد. و اگر در جریان وکالت مشکلاتی برای وکیل روی دهد قبلا" موکل چنین مشکلاتی را می تواند پیش بینی نماید. و براوست که از وکالت دادن به چنین فردی خودداری نماید.
بعلاوه چنین وکیلی می تواند با داشتن پروانه وکالت رسمی بعنوان مشاورحقوقی در دعاوی اشخاص و حل و فصل آنها دخالت نماید.
ضمنا" استناد متقاضی به رای شماره 2532/12/56 انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر فسخ تصمیم کانون وکلا در مورد مشابه این امر موید صحت اظهارات او و مثبت حق قانونی اوست .
لذا تصمیم کانون وکلای دادگستری برردتقاضای صدور پروانه کارآموزی وکالت برای نامبرده فسخ و حکم به لزوم صدور پروانه کارآموزی وکالت برای او طبق مقررات صادر می گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
197
تاریخ تصویب :
1372/08/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :