×

متقاضی با داشتن مدارک کافی مستحق اعطای پروانه وکالت است و نابینایی وی نباید موجب تضییع حق مسلم او باشد

متقاضی با داشتن مدارک کافی مستحق اعطای پروانه وکالت است و نابینایی وی نباید موجب تضییع حق مسلم او باشد

متقاضی-با-داشتن-مدارک-کافی-مستحق-اعطای-پروانه-وکالت-است-و-نابینایی-وی-نباید-موجب-تضییع-حق-مسلم-او-باشد

وکیل


دادنامه شماره : 197 - 4/8/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
تقاضای صدور پروانه کارآموزی متقاضی ، ازطرف کانون به استدلال اینکه نامبرده نابیناست و نابینایی وکیل موجب تضییع حق موکل می باشد، و داشتن بینایی برای ملاحظه خط و امضا وتشخیص جعل ضرورت دارد و ا صولا" نداشتن بصر، مشکلاتی در امر وکالت ایجادمی نماید، رد شده است .
این امر صحیح نیست زیرا نامبرده با داشتن مدارک کافی برای وکالت مستحق اعطای پروانه وکالت است و نابینایی نباید موجب تضییع حق مسلم او باشد. و اگر در جریان وکالت مشکلاتی برای وکیل روی دهد قبلا" موکل چنین مشکلاتی را می تواند پیش بینی نماید. و براوست که از وکالت دادن به چنین فردی خودداری نماید.
بعلاوه چنین وکیلی می تواند با داشتن پروانه وکالت رسمی بعنوان مشاورحقوقی در دعاوی اشخاص و حل و فصل آنها دخالت نماید.
ضمنا" استناد متقاضی به رای شماره 2532/12/56 دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر فسخ تصمیم کانون وکلا در مورد مشابه این امر موید صحت اظهارات او و مثبت حق قانونی اوست .
لذا تصمیم کانون وکلای دادگستری برردتقاضای صدور پروانه کارآموزی وکالت برای نامبرده فسخ و حکم به لزوم صدور پروانه کارآموزی وکالت برای او طبق مقررات صادر می گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 197

تاریخ تصویب : 1372/08/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.