×

قضاتی که به تقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت می شوند در آخرین حوزه که قبل از بازنشسته شدن یا انتظار خدمت انجام وظیفه می نمودند تا 3 سال حق اشتغال به وکالت دادگستری را نخواهند داشت

قضاتی که به تقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت می شوند در آخرین حوزه که قبل از بازنشسته شدن یا انتظار خدمت انجام وظیفه می نمودند تا 3 سال حق اشتغال به وکالت دادگستری را نخواهند داشت

قضاتی-که-به-تقاضای-خود-بازنشسته-یا-منتظر-خدمت-می-شوند-در-آخرین-حوزه-که-قبل-از-بازنشسته-شدن-یا-انتظار-خدمت-انجام-وظیفه-می-نمودند-تا-3-سال-حق-اشتغال-به-وکالت-دادگستری-را-نخواهند-داشت
دادنامه شماره : 210 - 12/8/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
بموجب ماده 6 متمم سازمان دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/12/1335، قضاتی که به تقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت می شوند در آخرین حوزه که قبل از بازنشسته شدن یا انتظار خدمت انجام وظیفه می نمودند تا 3 سال حق اشتغال به وکالت دادگستری را نخواهند داشت .
چون متقاضی که از شغل قضا استعفا نموده است ،تقاضای صدورپروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز را تسلیم و کانون برای او پروانه صادر کرده و به او ابلاغ نموده است .
استرداد پروانه وکالت نامبرده از طرف کانون به استناد ماده یک آئین نامه وکالت مصوب 3/9/1316 که باتصویب قانون مصوب 14/12/1335 مزبور قابل اجرا نیست ، صحیح نبوده و اعتراض متقاضی به تصمیم کانون وکلا وارد بوده و دادنامه شماره 16131/3/1349 دادگاه عالی انتظامی قضات که مورد استناد او می باشد موید صحت اظهارات اوست .
لذا رای و تصمیم متخذه از طرف کانون وکلای دادگستری مرکزفسخ می گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 210

تاریخ تصویب : 1372/08/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.