×

متقاضی با داشتن مدارک کامل برای وکالت مستحق اعطای پروانه کارآموزی است و نابینا بودن نباید موجب تضییع حق مسلم او شود

متقاضی با داشتن مدارک کامل برای وکالت مستحق اعطای پروانه کارآموزی است و نابینا بودن نباید موجب تضییع حق مسلم او شود

متقاضی-با-داشتن-مدارک-کامل-برای-وکالت-مستحق-اعطای-پروانه-کارآموزی-است-و-نابینا-بودن-نباید-موجب-تضییع-حق-مسلم-او-شود

وکیل


دادنامه شماره : 221 - 16/8/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
کانون وکلا با استدلال اینکه نابینایی وکیل موجب تضییع حق موکل اوست ، زیرا داشتن بینایی برای ملاحظه خط وامضاء وتشخیص جعل ضرورت دارد، و اصولا" نداشتن بصر مشکلاتی در امر وکالت ایجاد می نماید، تقاضای صدور پروانه کارآموزی وکالت لیسانس حقوق را رد کرده است . استدلال مزبور صحیح نیست زیرا متقاضی با داشتن مدارک کامل برای وکالت مستحق اعطای پروانه کارآموزی است و نابینا بودن نباید موجب تضییع حق مسلم او شود.
و اگر در جریان وکالت مشکلاتی برای وکیل روی دهد این مشکلات قبلا" برای موکل قابل پیش بینی بوده و براوست که از وکالت دادن به چنین فردی خودداری نماید.
بعلاوه چنین وکیلی می تواند با داشتن پروانه وکالت رسمی ، بعنوان مشاور حقوقی در دعاوی اشخاص و حل و فصل آنها دخالت نماید. ضمنا" استناد متقاضی به رای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات بشماره 2532/12/1356 مبنی بر فسخ تصمیم کانون وکلادرمورد مشابه این امر، موید صحت اظهارات او و مثبت حق قانونی اوست .
بنابراین تصیم کانون وکلای دادگستری بر رد تقاضای مزبور فسخ و حکم به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای مشارالیه طبق مقررات صادر می گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 221

تاریخ تصویب : 1372/08/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.