×

رد تقاضا بعلت عدم تائید حسن سابقه او در سازمان هواپیمایی کشوری که با تنزل یک گروه ازآنجا بازنشسته شده و نیز بلحاظ دارا بودن سابقه محکومیت در دادگاه انقلاب و داشتن بیش از50 سال سن

رد تقاضا بعلت عدم تائید حسن سابقه او در سازمان هواپیمایی کشوری که با تنزل یک گروه ازآنجا بازنشسته شده و نیز بلحاظ دارا بودن سابقه محکومیت در دادگاه انقلاب و داشتن بیش از50 سال سن

رد-تقاضا-بعلت-عدم-تائید-حسن-سابقه-او-در-سازمان-هواپیمایی-کشوری-که-با-تنزل-یک-گروه-ازآنجا-بازنشسته-شده-و-نیز-بلحاظ-دارا-بودن-سابقه-محکومیت-در-دادگاه-انقلاب-و-داشتن-بیش-از50-سال-سن
دادنامه شماره : 317 - 30/10/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به جریان پرونده امر و ملاحظه لایحه اعتراضیه متقاضی پروانه کارآموزی وکالت ، بنظر دادگاه مدافعات مشارالیه در مجموع به ترتیبی نیست که مفید و موثر در مقام باشد. لذابرتصمیم کانون وکلای دادگستری مبنی بر رد تقاضای نامبرده (بعلت عدم تائید حسن سابقه او در سازمان هواپیمایی کشوری که با تنزل یک گروه ازآنجا بازنشسته شده و نیز بلحاظ دارا بودن سابقه محکومیت در دادگاه انقلاب و داشتن بیش از50 سال سن ) اشکالی وارد نیست ، عینا" تائید می شود.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 317

تاریخ تصویب : 1372/10/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.