جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 8 - 4/2/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به اعلام کانون وکلای دادگستری که معترض در تاریخ 29/10/72 با انجام مراتب تحلیف ، پروانه وکالت اخذ نموده و نامبرده نیز اعتراض خود را منتفی اعلام کرده لذا رسیدگی به شکایت او در انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات مورد ندارد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
8
تاریخ تصویب :
1373/02/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :