×

متقاضی پروانه وکالت باید گواهینامه عدم سوء سابقه ارائه نماید

متقاضی پروانه وکالت باید گواهینامه عدم سوء سابقه ارائه نماید

متقاضی-پروانه-وکالت-باید-گواهینامه-عدم-سوء-سابقه-ارائه-نماید
دادنامه شماره : 9 - 4/2/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
طبق ماده 32 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ، متقاضی پروانه وکالت باید گواهینامه عدم سوءسابقه ارائه نماید.
نظر به اینکه حسن سابقه متقاضی برای کانون وکلا با توجه به مدارک موجود در پرونده مسلم نشده و تقاضای او بلحاظ فقدان شرط مزبور رد شده ، و اعتراض وی بر تصمیم مزبور موجه نیست ، لذا تصمیم کانون وکلا مبنی بر رد تقاضای صدور پروانه وکالت برای او خالی از اشکال می باشد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 9

تاریخ تصویب : 1373/02/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.