×

کانون وکلا با ملاحظه پرونده کارگزینی و محرمانه متقاضی پروانه وکالت ، حسن سابقه خدمت او را احراز نکرده و تقاضایش را رد کرده است

کانون وکلا با ملاحظه پرونده کارگزینی و محرمانه متقاضی پروانه وکالت ، حسن سابقه خدمت او را احراز نکرده و تقاضایش را رد کرده است

کانون-وکلا-با-ملاحظه-پرونده-کارگزینی-و-محرمانه-متقاضی-پروانه-وکالت-،-حسن-سابقه-خدمت-او-را-احراز-نکرده-و-تقاضایش-را-رد-کرده-است

وکیل


دادنامه شماره : 18 - 19/3/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
بموجب تبصره ذیل قسمت چهارم ماده 32 آئین نامه لایحه قانونی کانون وکلای دادگستری ملاک تشخیص حسن سابقه خدمت قضات دادگستری ،خلاصه پرونده کارگزینی آنان است .
کانون وکلا با ملاحظه پرونده کارگزینی و محرمانه متقاضی پروانه وکالت ، حسن سابقه خدمت او را احراز نکرده و تقاضایش را رد کرده است .
با ملاحظه پرونده کارگزینی و محرمانه نامبرده و با عنایت به مندرجات آن که خلاصه اش در پرونده کانون قید و ضبط شده ، تصمیم کانون وکلای دادگستری بر رد تقاضای صدور پروانه وکالت برای نامبرده مستند بوده و اعتراض متقاضی بر آن وارد نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 18

تاریخ تصویب : 1373/03/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.