×

شکایت متقاضی خارج از مدت مزبور تسلیم شده ، بلحاظ انقضای مدت اعتراض ، رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات مقدور نیست

شکایت متقاضی خارج از مدت مزبور تسلیم شده ، بلحاظ انقضای مدت اعتراض ، رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات مقدور نیست

شکایت-متقاضی-خارج-از-مدت-مزبور-تسلیم-شده-،-بلحاظ-انقضای-مدت-اعتراض-،-رسیدگی-در-دادگاه-عالی-انتظامی-قضات-مقدور-نیست

وکیل


دادنامه شماره : 30 - 26/3/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
صرفنظر از صحت اعتراض متقاضی پروانه وکالت به تصمیم هئیت مدیره کانون وکلا یا عدم صحت آن ، چون طبق ماد34 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون ، متقاضی می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هئیت مدیره ، به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید.
شکایت متقاضی خارج از مدت مزبور تسلیم شده ، بلحاظ انقضای مدت اعتراض ، رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات مقدور نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 30

تاریخ تصویب : 1373/03/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.