×

تقاضای صدور پروانه کارآموزی قید شده که متقاضی باید سابقه محکومیت خود را ذکر نماید - ابطال پروانه کار آموزی

تقاضای صدور پروانه کارآموزی قید شده که متقاضی باید سابقه محکومیت خود را ذکر نماید - ابطال پروانه کار آموزی

تقاضای-صدور-پروانه-کارآموزی-قید-شده-که-متقاضی-باید-سابقه-محکومیت-خود-را-ذکر-نماید---ابطال-پروانه-کار-آموزی

وکیل


دادنامه شماره : 46 - 2/4/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
چون در تقاضای صدور پروانه کارآموزی قید شده که متقاضی باید سابقه محکومیت خود را ذکر نماید.
ولی متقاضی در برگ درخواست پروانه نوشته : محکومیت ندارم و پروانه کارآموزی بنام او صادر شده . بعداز اطلاع کانون وکلا از محکومیت او و استعلام از دادسرای انقلاب و تایید دادسرای مزبور که نامبرده به چهارسال حبس محکوم شده و بعد از تحمل محکومیت از زندان آزاد گردیده و طبق بند 4 ماده 31 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، از شرایط صدورپروانه کارآموزی برای متقاضی نداشتن سابقه محکومیت جنحه و جنایی می باشد.
چون متقاضی مزبور فاقد این شرط بوده لذا ابطال پروانه کار آموزی نامبرده از طرف هئیت مدیره کانون وکلا به استناد ماده 82 آئین نامه و ماده 88 خالی از اشکال بوده و ایرادات معترض مزبور وارد نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 46

تاریخ تصویب : 1373/04/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.