×

رد تقاضای صدور پروانه وکالت متقاضی از طرف کانون وکلا به عنوان اینکه دفتر نظارت و ارزشیابی امور قضات ، حسن سابقه خدمت او را تائید نکرده است ، بدون ذکر دلیل صحیح نبوده است

رد تقاضای صدور پروانه وکالت متقاضی از طرف کانون وکلا به عنوان اینکه دفتر نظارت و ارزشیابی امور قضات ، حسن سابقه خدمت او را تائید نکرده است ، بدون ذکر دلیل صحیح نبوده است

رد-تقاضای-صدور-پروانه-وکالت-متقاضی-از-طرف-کانون-وکلا-به-عنوان-اینکه-دفتر-نظارت-و-ارزشیابی-امور-قضات-،-حسن-سابقه-خدمت-او-را-تائید-نکرده-است-،-بدون-ذکر-دلیل-صحیح-نبوده-است

وکیل


دادنامه شماره : 66 - 18/4/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به تقاضای قاضی بازنشسته برای صدور پروانه وکالت پایه یک از کانون وکلا، چون طبق تبصره ذیل ماده 32 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، برای تشخیص حسن سابقه خدمت قضات خلاصه پرونده کارگزینی آنان ملاک تشخیص قرار گرفته ، و متقاضی وکالت خلاصه پرونده کارگزینی خود را ارسال داشته که حاکی از صحت عمل و حسن سابقه اوست .
و با ملاحظه سند خدمت و فیش و پرونده کارگزینی او ، روسای دادگستری محل های خدمتش ، و مسئولین امر و هئیت های بازرسی ، صحت عمل و حسن شهرت وی را تصدیق کرده اند.
و عده ای از قضات صدیق و معتمد دیوان عالی کشور و سایر قضات ، حسن سابقه و صحت عمل نامبرده را تایید کرده اند.
رد تقاضای صدور پروانه وکالت متقاضی از طرف کانون وکلا به عنوان اینکه دفتر نظارت و ارزشیابی امور قضات ، حسن سابقه خدمت او را تائید نکرده است ، بدون ذکر دلیل صحیح نبوده ، طبق ماده 34 آئین نامه مزبور، حکم به اعطای پروانه وکالت پایه یک به متقاضی با وجود سایر شرایط صادرمی شود.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 66

تاریخ تصویب : 1373/04/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.