جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 68 - 21/4/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با ملاحظه فیش خدمت قاضی بازنشسته که سوابق خدمت او و گزارش های بازرسان در آن قید شده ، و به استناد آن صلاحیت وی برای اخذپروانه وکالت از طرف کانون وکلا مردود شناخته شده است .
چون سلب صلاحیت اودرتاریخ 1331، بموجب حکم شماره 267481/10/1334 انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات ، کان لم یکن شده و صلاحیتش تصدیق گردیده ، و گزارش رئیس دادگستری استان در مورد تقاضای ترفیع وی حاکی از خدمات صادقانه نامبرده است ، همچنین در گزارش هیات بازرسی کل کشور در سال 1340 درباره او چنین قید شده : طرز انجام وظیفه (فعلا" با زمان قبل از تصفیه خیلی فرق دارد بخوبی در سمت فعلی انجام وظیفه می نماید و ارزش اجتماعی او خوب است .) ارزش اخلاقی : (وظیفه شناس و نهایت درجه محتاط و به وظیفه خود علاقمند است .) قدرت کار: (بسیار پرکار و خوب است ) و اگر سوء شهرت داشته بعد از تصفیه سوء شهرتی ندارد.
لذا تنها گزارش در مورد انجام معاملات ربوی بدون ذکر مورد و بدون شاکی خصوصی ، نمی تواند دلیلی بر سوء شهرت متقاضی وکالت باشد. چون تصمیم مورخ 15/11/71 کانون وکلا که به او ابلاغ شده وتاریخ ابلاغ ذکر نگردیده و نامبرده بموجب لایحه مورخ 29/11/71 به آن اعتراض کرده ، نمی توان اعتراض را خارج از مدت تلقی نمود.
نتیجتا" اعتراض نامبرده به تصمیم کانون مبنی بر رد تقاضای پروانه وکالت بنظر اکثریت وارد بوده و طبق ماده 34 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، فسخ آن اعلام می گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
68
تاریخ تصویب :
1373/04/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :