×

صلاحیت اظهارنظر راجع به رد یا قبول تقاضای پروانه وکالت قانونا در اختیار کانون وکلای دادگستری ، و رسیدگی به اعتراض نیز منحصرا مطابق قانون به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شده است

صلاحیت اظهارنظر راجع به رد یا قبول تقاضای پروانه وکالت قانونا در اختیار کانون وکلای دادگستری ، و رسیدگی به اعتراض نیز منحصرا مطابق قانون به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شده است

صلاحیت-اظهارنظر-راجع-به-رد-یا-قبول-تقاضای-پروانه-وکالت-قانونا-در-اختیار-کانون-وکلای-دادگستری-،-و-رسیدگی-به-اعتراض-نیز-منحصرا-مطابق-قانون-به-دادگاه-عالی-انتظامی-قضات-واگذار-شده-است

وکیل


دادنامه شماره : 75 - 11/5/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
اعتراض متقاضی پروانه وکالت (قاضی بازنشسته ) به تصمیم کانون وکلا از این جهت موثر و مفید در مقام نیست که :
اولا" - تشویقهای بعمل آمده از وی در پاره ای موارد، نمی تواند الگوی همه واقعیت ها باشد.
ثانیا" - طرز کار و نحوه اقدام او در یکی ازپرونده هاکه احیانا" موجب توقیف یکی از متهمین و رضایت خاطر شکات قرار گرفته نیز ، به ترتیبی نیست که بتواند نماینده همه خصوصیات اخلاقی و سجایای وی و تکیه گاه قضاوت کلی قرار گیرد.
ثالثا" - تصمیم دادگاه حقوقی یک نیز بر الزام کانون وکلاء به دادن پروانه وکالت به مشارالیه و صدور حکم در این قسمت به نفع نامبرده ، با وجود قبول این مسئله که دادگستری مرجع تظلمات عمومی است ، بلحاظ اینکه این رای ، کانون را فقط ومنحصرا" به اتخاذتصمیم ناگزیر و ملزم می نماید ، نه اعطای پروانه .
زیرا صلاحیت اظهارنظر راجع به رد یا قبول تقاضای پروانه وکالت قانونا" در اختیار کانون وکلای دادگستری ، و رسیدگی به اعتراض نیز منحصرا" مطابق قانون به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شده ، و در سایر موارد نیز اعتراض موجهی که تصمیم مورخ 15/4/72 کمیسیون پذیرش کانون را بتواند جریحه دار و مخدوش نماید بنظردادگاه نرسید. لذا تصمیم مذکور بر رد تقاضای نامبرده ، عینا" تائید واعتراض متقاضی رد می شود.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 75

تاریخ تصویب : 1373/05/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.