جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 86 - 3/6/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به اینکه متقاضی قبلا" به دادگاه عالی انتظامی قضات ، از کانون وکلا شکایت نموده و دادگاه طی حکم شماره 31130/6/69 چنین رای داده (با توجه به لایحه استقلال کانون و آئین نامه آن و با وجود شرایط مربوط به پذیرش تقاضای پروانه واعطای آن ، کانون وکلا مکلف است تصمیم خود را نسبت به تقاضای شاکی اتخاذ و به او اعلام نماید که در صورت رد تقاضا بتواند طبق ماده 34 آئین نامه ، به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید0)
نظر به اینکه نامبرده در تاریخ 19/5/73 اعلام داشته که پروانه وکالت به نام او صادر و از شکایتش اعلام انصراف می نماید، دیگر موردی برای رسیدگی نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
86
تاریخ تصویب :
1373/06/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :