جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 99 - 26/6/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به پرونده تقاضای صدور پروانه وکالت قاضی سابق دادگستری ، چون طبق اعلام کانون وکلا (برحسب برگ ارسالی اوراق به پست )، نامه کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر رد تقاضای صدور پروانه وکالت برای متقاضی در تاریخ 15/11/71 ارسال شده ونامبرده ساکن اصفهان بوده و شکایت او از تصمیم کانون وکلا به دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ 4/8/72 بوده و بر حسب ماده 34 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، مدت اعتراض 10 روز است .
با توجه به ماده 71 آئین نامه مزبور و رعایت مسافت ، اعتراض متقاضی خارج از مهلت قانونی بعمل آمده است . لذا اعتراض مزبور قابل رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378
147

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
99
تاریخ تصویب :
1373/06/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :